Arbeidsdeskundige

Heb jij als werkgever te maken met een werknemer die een tijd niet heeft kunnen werken vanwege ziekte? Dan kan het inschakelen van een arbeidsdeskundige aan te raden zijn. Vaak zal de arboarts aangeven dat het verstandig is om hiermee aan de slag te gaan, net zoals deze ook aan zal geven op welk moment dit zal moeten gaan gebeuren. Als werkgever krijg je hoe dan ook op een gegeven moment te maken met zieke werknemers. In veel gevallen zal het om korte ziektegevallen gaan, maar af en toe gebeurt het dat iemand langere tijd niet aan het werk kan en daarna misschien ook niet weer terug kan komen in zijn of haar oude baan. Dat zijn de gevallen waarvoor jij een arbeidsdeskundige inschakelt. Als iemand ernstig ziek is geweest of een ongeluk heeft gehad en hier blijvend hinder van zal ondervinden, dan zal er gekeken moeten worden hoe haalbaar het is dat deze persoon weer terugkeert in zijn of haar oude baan. In sommige gevallen zal dit lukken, al dan niet met de nodige hulpmiddelen of aanpassingen. Daar zal de arbeidsdeskundige dan ook als eerste naar kijken: kunnen er maatregelen genomen worden dat deze persoon weer in de oude functie kan functioneren als ervoor? Zo niet, dan moeten er andere stappen gezet worden.

Arbeidsdeskundige voor re-integratie

De eerste stap die de arbeidsdeskundige dan zal zetten, is verder kijken naar mogelijkheden wat betreft eerste spoor re-integratie. Naast mogelijkheden voor terugkeer in de oude functie, betekent dit dat deze deskundige zal gaan kijken naar functies binnen hetzelfde bedrijf. Het kan immers zo zijn dat iemand niet meer terug kan keren in de oude baan, ook niet met de nodige aanpassingen, maar dat er binnen hetzelfde bedrijf wel andere banen zijn die geschikt zouden zijn. Dit is dus een eerste logische vervolgstap en in overleg zullen er op deze manier verschillende mensen toch weer aan het werk gezet kunnen werken. Is dit ook geen optie, dan zal de arbeidsdeskundige over gaan tot tweede spoor re-integratie. Dit houdt in dat de werknemer begeleidt wordt bij een over stap naar een andere werkgever. Hoe ziet de begeleiding in het tweede spoor eruit? Dat bestaat bijvoorbeeld uit:

  • hulp bij het opstellen van een CV
  • het helpen bij het schrijven van sollicitatiebrieven
  • de werknemer voorbereiden op het sollicitatiegesprek
  • het zoeken naar een werkervaringsplaats
  • hulp bij het opstellen van een arbeids- of detacheringsovereenkomst
  • proficientgroep.nl

Met andere woorden, de arbeidsdeskundige helpt de werknemer bij alle zaken die hij of zij tegen kan komen bij de zoektocht naar nieuw passend werk bij de oude of een nieuwe werkgever.

Schakel Proficiënt in

Heb jij te maken met een werknemer die langdurig bij huis is geweest en heb je de hulp van een arbeidsdeskundige nodig voor re-integratie? Dan is het altijd de vraag wie je hier nu het best voor in kunt schakelen. Je wilt zeker weten dat deze persoon goede hulp krijgt en dat het UWV tevreden is met de manier waarop het traject opgezet en verlopen is. Zoek jij een goede arbeidsdeskundige, dan moet je zeker eens contact opnemen met Proficiënt! Zij hebben nog nooit een sanctie van het UWV opgelegd gekregen, wat aangeeft dat zij dus op een goede manier te werk gaan. Zij bieden bovendien een landelijke dekking, waardoor je altijd een beroep op hen kunt doen, waar jij ook gevestigd bent. Door de ruime ervaring die zij hebben, kunnen zij het hele traject als geen ander oppakken. Zij komen hiervoor naar iedere gewenste locatie, of dit nu een neutrale plek is, jouw bedrijfsvloer of bij de medewerker thuis. Heb jij de hulp van een arbeidsdeskundige nodig, schakel dan dus Proficiënt in!