Esta formulier invullen: 5 handige tips!

Reist u binnenkort af naar de Verenigde Staten? Dan heeft u een Esta formulier nodig. Met dit formulier geeft u aan dat de Amerikaanse overheid op de hoogte is van uw komst, en daar akkoord mee is gegaan. Het kan lastig zijn een Esta aanvraag goed in te vullen. Daarom krijgt u in dit artikel 5 handige tips om ervoor te zorgen dat het altijd goed gaat!

  • Vul uw documentgegevens zorgvuldig in
  • Controleer uw persoonlijke gegevens
  • Vul uw aanvraag altijd eigenhandig in
  • Wees eerlijk tijdens het invullen
  • Vraag om hulp als u er niet uitkomt

De eerste tip is direct erg belangrijk: vul uw documentgegevens zo zorgvuldig mogelijk in. Een Esta formulier wordt verbonden aan een specifiek reisdocument, vaak uw paspoort. Vult u het paspoortnummer verkeerd in, dan worden formulier en reisdocument niet goed aan elkaar gekoppeld. U kunt dan niet afreizen naar de Verenigde Staten, of u wordt daar aan de grens tegengehouden. Het is daarom ontzettend belangrijk om meermaals te controleren of u het juiste paspoort bij de hand heeft en het documentnummer goed heeft ingevuld. Een tweede tip is om na het invullen van uw Esta formulier alle persoonlijke gegevens nog een keer na te lopen. Controleer in het bijzonder de spelling van uw naam en uw geboortedatum. Kijk bijvoorbeeld naar de volgorde van uw voorletters. Tijdens het invullen van de pagina kan het voorkomen dat de internetverbinding uitvalt, of de webpagina vastloopt. Wanneer u vervolgens de aanvraag afmaakt, is het verstandig om te bekijken of alle gegevens nog goed staan ingevuld. Daarmee voorkomt u veel problemen in een later stadium. Een derde tip: vul alle gegevens altijd zelf in. U kunt uw Esta formulier laten aanvragen door een partner, vriend of familielid, maar daar kunnen toch foutjes insluipen. Wanneer zij uw geboortedatum verkeerd invullen, kan dat enorme gevolgen hebben. Vul uw Esta formulier daarom zelf in. Lukt dat niet, controleer dan eigenhandig alle gegevens voor u de aanvraag verstuurt.

Esta formulier aanvragen: wees eerlijk!

Bij het aanvragen van een Esta formulier moet u een aantal gewetensvragen beantwoorden. Vul deze vragen zo zorgvuldig mogelijk in. U krijgt bijvoorbeeld de vraag waar u werkt, of wat voor werk u in het verleden heeft gedaan. Misschien wilt u die informatie lever niet delen, maar het is verstandig dat wel te doen. Wanneer u de aanvraag onvolledig invult, kan dat leiden tot een afwijzing. Als achteraf blijkt dat u een vraag niet naar waarheid heeft beantwoord, kan dat tot problemen leiden. Zorg daarom dat u eerlijk bent wanneer u een Esta formulier probeert te bemachtigen. De laatste tip: vraag om hulp als u er niet uitkomt! Veel mensen proberen zelf een aanvraag in te dienen, terwijl ze niet goed op de hoogte zijn van de regelgeving of het vereiste papierwerk. Neem geen enkel risico en laat een expert de aanvraag invullen, terwijl u zelf alle gegevens aanlevert. Zo weet u zeker dat het helemaal goedkomt en kunt u zonder zorgen op het vliegtuig stappen!

Een betrouwbare aanbieder

U vraagt een Esta formulier aan op de website van de Amerikaanse overheid. Bent u de Engelse taal niet machtig, of heeft u geen creditcard? Dan zijn er ook Nederlandse bedrijven die het formulier voor u opvragen, vaak tegen een kleine vergoeding. Wilt u een Esta formulier aanvragen, surft u dan eens naar esta-aanvragen.com. Op deze site vindt u meer informatie over de procedure en de kosten van een aanvraag. Ook leest u daar aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor het document.