Is een legionella monstername verplicht?

Voor veel bedrijven is het verplicht om elke zes maanden een legionella monstername te doen, bijvoorbeeld wanneer u eigenaar bent van een zogeheten prioritaire locatie. Aan de hand van deze monsters kan vervolgens worden vastgesteld (en aangetoond!) of het drinkwater in uw locatie voldoet aan alle eisen die volgens de wete onder de legionellapreventie horen. Mocht de waarde te hoog uitvallen (dat wil zeggen: boven de vastgestelde norm van , 100 kve/l) dan dient u direct actie te ondernemen, bijvoorbeeld door biolab in te schakelen. Dit bedrijf richt zich met hun diensten op een volledig gezond binnenklimaat, en ze zijn in te schakelen op het gebied van onder andere:

  • De controle en het behoud van de waterkwaliteit
  • De controle en het behoud van de luchtkwaliteit
  • Het inspecteren en verwijderen van asbest

Betreft de waterkwaliteit kun je ze elk half jaar de verplichte legionella monstername laten uitvoeren. Je krijgt nadat biolab deze monstername in hun eigen lab heeft gecontroleerd een uitgebreid en helder rapport over de geconstateerde waterkwaliteit, en het gehalte aan legionella dat erin bevindt. Dit dient uiteraard extreem laag te zijn, want een legionellabesmetting kan voor allerlei onaangename gezondheidsklachten zorgen. Dat is de reden dat ook veel bedrijven die zo’n legionella monstername niet verplicht uit hoeven voeren, hem toch doen. Ze huren biolab in om de kwaliteit van het water in hun gebouw te controleren en zo nodig maatregelen te treffen om het te verbeteren. 

Hoe werkt een legionella monstername?

De reden dat je een legionella monstername niet zelf kunt uitvoeren is dat hij dient te geschieden onder Rva-accreditatie (L557). De medewerkers van biolab werken volgens deze accreditatie en zullen op uw locatie langskomen om de monsters af te nemen. Helaas is het dus niet iets wat u gemakkelijk zelf kunt doen. De afgenomen monsters worden vervolgens in speciale flessen meegenomen en tijdens vervoer op temperatuur gehouden voor een zo zuiver mogelijk meetresultaat. In het tevens geaccrediteerde laboratorium worden de monsters vervolgens geanalyseerd op de aanwezigheid van legionella, en wordt een rapport opgesteld met de eventuele risico’s van het afgenomen water. Dit rapport, met alle info over de legionella monstername krijgt u digitaal toegestuurd. Bijgevoegd zult een advies van biolab vinden over de eventueel te nemen maatregelen. De kans is natuurlijk echter groter dat de kwaliteit van het water reeds optimaal is, en u geen verdere stappen hoeft te zetten op dit gebied. In dat geval kun je stellen: Meten is weten.

De luchtkwaliteit in uw bedrijfspand meten

Bij biolab kun je niet alleen terecht voor zo’n (soms verplichte) legionella monstername, maar ook voor het meten van de luchtkwaliteit in uw pand. Schone lucht is een voorwaarde voor een gezond werkklimaat, en in grote bedrijfspanden is het stukken moeilijker om dit te bewerkstelligen dan in bijvoorbeeld particuliere woningen. Daarom hebben veel bedrijfspanden een mechanische ventilatie. Deze dient echter minstens één maal per vijf jaar gereinigd te worden om schone lucht te kunnen garanderen, en ook dat kun je door biolab laten doen. Denk daar de volgende keer dat ze langskomen om in uw bedrijfspand een legionella monstername af te nemen eens aan, dan vertellen ze u graag alles over de hun diensten op het gebied van de luchtkwaliteit. 

https://www.biolab.nl/waterkwaliteit/legionella-monstername/