Legionella preventie

Zijn jullie bij jullie instelling of bedrijf voldoende bezig met Legionella preventie? Het is erg belangrijk om hier de nodige aandacht aan te schenken, je wilt immers niet dat iemand te maken krijgt met een besmetting in jouw pand. Dit kan immers zeer vervelende gevolgen hebben in de vorm van het oplopen van de zogenaamde Veteranenziekte. In ernstige gevallen kan dit zelfs de dood tot gevolg hebben. Dit wil jij natuurlijk niet meemaken en daarom is het belangrijk om altijd aandacht te hebben voor Legionella preventie. Belangrijk om hierbij te weten is dat de bacterie vooral gevaarlijk is in het geval van waternevel, dit kan via het ademen in de longen terechtkomen en daar voor besmettingen zorgen. Vooral douches verdienen dus de nodige aandacht, net als andere apparaten die voor zorgen voor verneveling van water. Voor sportscholen, sporthallen en sportverenigingen moet dit dus zeker een punt van aandacht zijn. Maar vergeet ook zeker de rest van de waterleidingen niet. Wil je echt problemen voorkomen, dan is het gewoon belangrijk om oog te hebben voor alle leidingen en watervoorzieningen in jouw pand. Met een goede Legionella preventie voorkom je dat deze bacterie uit kan groeien tot een groot probleem.

Legionella preventie is altijd nodig

Nu denk je misschien, mijn leidingen worden iedere dag gebruikt, dan hoef ik toch niet aan Legionella preventie te doen? De bacterie ontstaat immers pas wanneer het water lange tijd stilstaat? Maar dat is een misvatting, de bacteriën zijn namelijk in alle leidingen aanwezig. Wel is het zo dat de hoeveelheden in principe klein zijn en over het algemeen pas groter worden bij stilstand en bij hogere temperaturen. Dan kunnen ze echt tot grote hoeveelheden groeien en pas dan ontstaan over het algemeen de besmettingen. Maar let goed op, we hebben het hier niet voor niets over ‘in het algemeen’, er zijn natuurlijk uitzonderingen. En juist daarom is een reguliere Legionella preventie zo belangrijk, want jij zult maar net die uitzondering zijn waarbij er plots toch besmettingsgevaar ontstaat, zonder dat je daar erg in hebt. Waterleidingen moeten dus schoongehouden worden en regelmatig gecontroleerd worden, zodat je er zeker van kunt zijn dat zich bij jou geen problemen voor zullen doen. Als je goede preventieve maatregelen neemt, maak je de kans zo klein mogelijk dat er zich besmetting voor zullen doen. Daarom is een goede Legionella preventie dus echt van belang!

Specialistisch werk

Je kunt zelf natuurlijk bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het regelmatig goed door laten lopen van de waterleidingen. Maar wil je er zeker van zijn dat de Legionella preventie op de juiste manier gebeurt, dan is het aan te raden om hier een echte specialist voor in te schakelen. Je kunt hiervoor uitstekend terecht bij BioLab. Zij kunnen voor jou:

  • leidingen schoonhouden
  • leidingen onderzoeken
  • controles uitvoeren van de waterkwaliteit

Daarnaast kun je bij hen ook terecht voor het uit laten voeren van een risicoanalyse en bovendien kunnen zij voor jou een beheersplan opstellen. Op die manier weet je precies wat op welk moment moet gebeuren in het kader van de Legionella preventie. Speciale aandacht wordt altijd besteed aan risicoplekken, bijvoorbeeld waar hogere temperaturen zijn en waar het water vaak stilstaat. Met de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen er op die manier echt veel problemen voorkomen worden. Als jij beheerder bent van een gebouw waar waterverneveling plaatsvindt, door bijvoorbeeld douches, of waar mensen op een andere manier in contact komen met water, dan is het dus zeker aan te raden om de specialisten van BioLab in te schakelen voor Legionella preventie, het opstellen van een beheersplan en het uitvoeren van een risicoanalyse!

Lees meer…