Advocaat bedrijfsovername

Voor het overnemen van een andere organisatie moet altijd een advocaat bedrijfsovername betrokken worden. Er komen veel juridische kwesties aan de orde die goed besproken en vastgelegd moeten worden. Door er een deskundige bij te betrekken, weet u zeker dat alles volgens de procedures verloopt en ook volgens de verwachtingen van beide partijen. Veel belangen en kapitalen worden betrokken bij een overname en het is belangrijk dat dit in goede banen wordt geleid. Ondernemingsrecht is een van de rechtsgebieden waar dit onder valt. Wanneer er ook aandeelhouders bij betrokken zijn, is het belangrijk om de zaken grondig aan te pakken met behulp van een advocaat bedrijfsovername. Zij weten welke stappen gezet moeten voor deze verandering. Hoewel het een mooie ontwikkeling is, is het ook een beweging die grondig uitgevoerd moet worden. Te beginnen met geheimhoudingsverklaring, ook bekend als de Non Disclosure Agreement (NDA). Als verkopende partij is het zeker van belang deze op te stellen. Reden hiervoor is dat u uw zaken deelt met een ander bedrijf en u er zo zeker van bent dat uw informatie niet op de verkeerde wijze wordt gebruikt. Een goede advocaat bedrijfsovername van Brenner Advocaten kan ervoor zorgen dat al uw gegevens op vertrouwelijke wijze worden behandeld.

De inbreng van een advocaat bedrijfsovername

Nadat de eerste euforie voorbij is, beginnen de processen van de overname. De advocaat bedrijfsovername van Brenner Advocaten zal u daarin begeleiden en de documenten opstellen. Denk daarbij aan verklaringen als:

  • Letter of Intent (LOI)
  • Het boekenonderzoek, due dilligence
  • Asset Deal of SPA
  • Garanties en Earn Out

Interessante termen, maar wat houden ze precies in? De advocaat bedrijfsovername stelt een LOI op. Met deze intentieverklaring wordt vastgelegd hoeveel aandelen worden gekocht en voor welke prijs. Met het due dilligence onderzoek is een advocaat bedrijfsovername zeker noodzakelijk. Het onderzoek moet zeker stellen dat er geen onverwachte risico’s voortvloeien uit de overname. Mocht dat wel aan de orde zijn, dan kan een advocaat bedrijfsovername ingrijpen door aanpassingen aan de koopprijs en nieuwe afspraken maken met betrekking tot het beperken van de risico’s. In het uiterste geval kan de bedrijfsovername beëindigd worden en ook hierbij is een advocaat noodzakelijk. Zeker als deze vanaf het begin bij de procedure, onderzoeken en besprekingen aanwezig is geweest. Bij een dergelijke overname wilt u vanaf het begin de zaken goed op gang brengen. De website advocatenkantoor-ondernemingsrecht.nl helpt u al op weg met enkele zaken, maar met juridische ondersteuning zal dit nog beter zijn weg vinden.

De risico’s en mogelijkheden bij een overname

Een bedrijfsovername kan op meerdere manieren plaatsvinden. Ook dit kan met de inbreng van een advocaat bedrijfsovername aangepast worden als de uitkomsten van de eerste onderzoeken duidelijk zijn. Het is namelijk ook mogelijk een deel van een bedrijf over te nemen. Dit is ook wel bekend als een Activa Passiva-transactie, oftewel de asset deal of SPA. In dat geval neemt een onderneming alleen de onderdelen van een organisatie over die voor het bedrijf interessant zijn. Dit staat bekend als cherry picking. Hier zitten echter nog meer wettelijke bepalingen aan vast en juist dan is een advocaat bedrijfsovername erg handig. Met garanties en Earn Out kunt u zichzelf veilig stellen van de gevonden risico’s na het due dilligence onderzoek. De advocaat bedrijfsovername kan dit voor u juridisch vastleggen, zodat u hier in de toekomst geen nadelige gevolgen van gaat ervaren. De advocaten van Brenner Advocaten zijn onder meer gericht op het ondernemingsrecht. Hierbij houden ze zich veelal bezig met de juridische zaken van diverse ondernemingen. Lees meer op de website advocatenkantoor-ondernemingsrecht.nl over hun expertises en de werkwijze bij een bedrijfsovername of eventuele zakelijke geschillen.