Personeelsplanning professioneel geregeld

Met het systeem voor personeelsplanning van PersoneelsSysteem wordt het maken van de planning van het personeel voor elke organisatie of instelling erg eenvoudig. En dat terwijl dit systeem een zeer professionele aanpak heeft. Het mooie van dit systeem is dat alles in één oogopslag zichtbaar is en dat er gepland kan worden met alle belangrijke elementen die er bij het personeel van toepassing zijn. Zo kan er bij het maken van de personeelsplanning rekening gehouden worden met:

  • Werkbare uren
  • Verschillende fte’s
  • Vakantiedagen
  • Ziektedagen
  • Personeelskosten

Alles wat er nodig is voor het maken van een rooster voor de personeelsplanning is in dit systeem verwerkt en dit is heel compleet uitgevoerd.

De personeelsplanning die met alles rekening houdt

Bij het maken van de personeelsplanning is het goed dat er met veel zaken rekening gehouden kan worden, maar dat het gebruiksgemak altijd voorop staat. Zo is het bij veel organisaties gebruikelijk dat er wordt gewerkt met herhalende diensten. Deze diensten kunnen eenvoudig in het systeem worden gezet, zodat deze in de toekomst al in de personeelsplanning staan. Hiermee wordt als het ware vooruit gewerkt aan een toekomstige planning, waarbij managers en leidinggevenden enkel de variabelen hoeven toe te voegen om een complete personeelsplanning te maken. Niet alleen is dit handig voor het inplannen van deuren die het personeel moet werken, maar zo kan er ook kostenefficiënt gepland worden. Dure personeelskrachten naast goedkopere krachten plaatsen heeft voor veel bedrijven en organisaties de voorkeur. Vooral wanneer de goedkopere krachten oproepkrachten zijn of personeelsleden met weinig tot geen uren in het contract. Op dat moment vullen de personeelsleden elkaar in de personeelsplanning aan en dat biedt veel gemak voor de managers die hen moeten inplannen. Het geeft zelfs zoveel gemak dat er aan het maken van een goede personeelsplanning veel minder tijd besteed hoeft te worden, die besteed kan worden aan andere zaken die een beter bedrijfsresultaat kunnen stimuleren.

Het systeem dat voor iedereen handig te gebruiken is

Niet alleen de managers maken gebruik van het systeem dat PersoneelsSysteem heeft ontwikkeld. Het is er ook op gebouwd om de personeelsleden te bedienen, bijvoorbeeld met de registratie van de gewerkte uren. Ook is het mogelijk voor personeelsleden om ruilverzoeken in te dienen, waarbij ze met een collega van dienst kunnen ruilen en dit verzoek kunnen indienen. Hiermee wordt de manager direct een oplossing geboden wanneer een personeelslid dreigt uit te vallen om verschillende redenen en kan ook direct het ruilverzoek worden ingewilligd en goedgekeurd. Het verzoek wordt opgenomen in de planning, de planning is direct bijgewerkt en de manager heeft real-time een nieuw overzicht van de daadwerkelijke planning zoals die op dat moment is. Personeelsplanning wordt hierdoor niet alleen heel gemakkelijk gemaakt, maar biedt ook inzichtelijk in beeld wat de gewerkte uren zijn van elk personeelslid. Zo kan gemonitord worden of mensen wel voldoende uren werken volgens hun contract, maar ook waar mensen overuren maken die eventueel gecompenseerd moeten worden in tijd of in salariëring. Het systeem is er daarmee ook op gericht dat ook een HR-afdeling of personeelsfunctionaris met dit systeem kan werken en het uitkeren van de salarissen precies in beeld heeft hoeveel uren er gewerkt zijn en dus uitgekeerd dienen te worden. Een ander voordeel is dat er binnen dit systeem met competenties van de personeelsleden gewerkt kan worden. Niet alleen is dit voor de beoordeling en beloning van personeelsleden gemakkelijk, maar het biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende capaciteiten in te plannen, zodat ze elkaar versterken. Het systeem dat PersoneelsSysteem heeft ontwikkeld is daarmee een unieke tool die zeer interessant is voor vele bedrijven. Meer informatie over dit systeem is te vinden op personeelssysteem.nl.